Handbook

Upravljanje muzeja

There are no translations available.

Izbrana poglavja iz Icomove publikacije Running the Museum, A Practical Handbook, Pariz, 2004


Za vse informacije v zvezi z delovanjem Službe za premično dediščino in muzeje se obrnite na:

• dr. Marjeta Mikuž, tel.: +386 1 24 14 416; e-pošta: marjeta.mikuz[@]nms.si