Projekti

Slovenski jezik: identiteta in simbol. Kratka zgodovina Slovencev

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2005/06

Stalna razstava ob 15. obletnici osamosvojitve republike Slovenije (avtorica dr. Maja Žvanut)

Bilateralno sodelovanje Madžarska-Slovenija

Projekt oddelka za arheologijo, 2005

(BI-Hu/2 04-05; N. Trampuž Orel); finansira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT)

Projekt Frontiers of the Roman Empire

Projekt oddelka za arheologijo, 2005

50% finansira Evropska unija v okvirnem programu >Culture 2000<, ostalo izvajalci; Arheološki oddelek (J. Istenič) je udeležen kot pridružena partnerica. Časovni okvir izvedbe projekta: 1. 7. 2005 - 30. 6. 2008.

Raziskovalni program: Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2004

(Raziskave materialne kulture na Slovenskem) (financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2009 - 2012).

Stran 6 od 13