Projekti

Raziskovalni program Premična arheološka dediščina: arheološke in arheometrične raziskave

Projekt oddelka za arheologijo, 2005

(RP P6-0283; 1.1. 2004- 31. 12. 2008), finansira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT), vodja J. Istenič

Raziskovalni projekt: Medieval Glassmaking in Central Europe

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2005/06

(Inštitut Jožef Stefan, Narodni muzej Slovenije, Univerza v Antwerpnu)

Slovenski jezik: identiteta in simbol. Kratka zgodovina Slovencev

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2005/06

Stalna razstava ob 15. obletnici osamosvojitve republike Slovenije (avtorica dr. Maja Žvanut)

Bilateralno sodelovanje Madžarska-Slovenija

Projekt oddelka za arheologijo, 2005

(BI-Hu/2 04-05; N. Trampuž Orel); finansira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT)

Stran 5 od 13