Projekti

Delavnica optične koherenčne interferometrije

Projekt oddelka za konserviranje in restavriranje, 2008

Ljubljana, 14. november 2008, 8.30 - 19.45, NMS - Metelkova

(predavatelji Vivi Tornari, Eirini Bernikola, Eleni Kouloumpi, Gerd Guelker, Austin Nevin)
Več ...

Raziskovalni program Premična arheološka dediščina: arheološke in arheometrične raziskave

Projekt oddelka za arheologijo, 2006

(RP P6-0283; 1.1. 2004- 31. 12. 2008), finansira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT), vodja J. Istenič

Projekt Frontiers of the Roman Empire

Projekt oddelka za arheologijo, 2006

Projekt 50% finansira Evropska unija v okvirnem programu >Culture 2000<, ostalo izvajalci; Arheološki oddelek (J. Istenič) je udeležen kot pridružena partnerica. Časovni okvir izvedbe projekta: 1. 7. 2005 - 30. 6. 2008.

Študija postavitve muzejske razstave slovenske vojne in vojaške zgodovine v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v objektu Kadetnica v Mariboru

Projekt oddelka za arheologijo, 2006

" - CRP "Znanje za varnost in mir 2006-2010" (T. Nabergoj sodelavec projekta, ki ga vodi M. Šašel Kos z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU).

Stran 4 od 13