Projekti

Tridimenzionalni posnetki predmetov (3D)

Projekt oddelka za arheologijo, 2010
V letu 2010 je bilo posnetih nekaj predmetov iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije. 3D skeniranje in obdelavo datotek je sponzorsko izvedlo podjetje MFC.2 iz Ljubljane. Ob posameznih slikah so kratka besedila z osnovnimi podatki o izvoru, časovni opredelitvi in pomenu predmetov. Izbrani muzejski predmeti so na ogled na stalni razstavi Narodnega muzeja Slovenije.
Več ...

Delavnica optične koherenčne interferometrije

Projekt oddelka za konserviranje in restavriranje, 2008

Ljubljana, 14. november 2008, 8.30 - 19.45, NMS - Metelkova

(predavatelji Vivi Tornari, Eirini Bernikola, Eleni Kouloumpi, Gerd Guelker, Austin Nevin)
Več ...

Raziskovalni program Premična arheološka dediščina: arheološke in arheometrične raziskave

Projekt oddelka za arheologijo, 2006

(RP P6-0283; 1.1. 2004- 31. 12. 2008), finansira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT), vodja J. Istenič

Projekt Frontiers of the Roman Empire

Projekt oddelka za arheologijo, 2006

Projekt 50% finansira Evropska unija v okvirnem programu >Culture 2000<, ostalo izvajalci; Arheološki oddelek (J. Istenič) je udeležen kot pridružena partnerica. Časovni okvir izvedbe projekta: 1. 7. 2005 - 30. 6. 2008.

Stran 4 od 13