Projects

Raziskovalni projekt: Medieval Glassmaking in Central Europe

There are no translations available.

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2005/06

(Inštitut Jožef Stefan, Narodni muzej Slovenije, Univerza v Antwerpnu)

Slovenski jezik: identiteta in simbol. Kratka zgodovina Slovencev

There are no translations available.

Projekt oddelka za zgodovino in uporabno umetnost, 2005/06

Stalna razstava ob 15. obletnici osamosvojitve republike Slovenije (avtorica dr. Maja Žvanut)

Bilateralno sodelovanje Madžarska-Slovenija

There are no translations available.

Projekt oddelka za arheologijo, 2005

(BI-Hu/2 04-05; N. Trampuž Orel); finansira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT)

Projekt Frontiers of the Roman Empire

There are no translations available.

Projekt oddelka za arheologijo, 2005

50% finansira Evropska unija v okvirnem programu >Culture 2000<, ostalo izvajalci; Arheološki oddelek (J. Istenič) je udeležen kot pridružena partnerica. Časovni okvir izvedbe projekta: 1. 7. 2005 - 30. 6. 2008.

Page 6 of 14