Vodstva, predavanja, delavnice

LJUBLJANICA IN DRUGE VODE V SLOVENSKEM LJUDSKEM IZROČILU

Torek, 6. januarja 2009, ob 18. uri, Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

France Prešeren, Povodni mož (Prešernova družba; ilustr. Jelka Reichman)Predavanje Dušice Kunaver

Dušica Kunaver, sicer prof. angleščine in ruščine v pokoju iz Ljubljane, je odlična poznavalka slovenskega ljudskega izročila.
Več ...

ARHITEKTA FRANCE IN MARTA IVANŠEK - K boljšemu bivanju starejših

Torek, 3. marca 2009, ob 18. uri, Narodni muzej Slovenije Prešernova

Dom upokojencev na Taboru v Ljubljani_Foto MalesicPredavanje Martine Malešič

V času naraščanja števila starejšega prebivalstva in s tem tudi povečane gradnje domov ter varovanih stanovanj se v ospredje postavlja vprašanje, kako starejšim urediti njihovo domovanje.
Več ...

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE PREJME FAKSIMILNI NATIS ICONOTHECE VALVASORIANE

Torek, 7. aprila 2009, ob 19. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

1-Iconotheca ValvasorianaFundacija Janeza Vajkarda Valvasorja bo Narodnemu muzeju Slovenije podarila faksimilni natis Iconothece Valvasoriane.
Več ...

SEVERNO OD MIKENSKEGA SVETA Konec bronaste in začetek železne dobe v Makedoniji

V sredo, 6. maja 2009, ob 11. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

caska-Marvinci_malaPredavanje Dragija Mitrevskega
Več ...

MUMIJA IBISA V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE

Torek, 2. junija 2009, ob 18. uri v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Predavanje mag. Mirana Pflauma

Egiptološka zbirka sodi med najstarejše zbirke Narodnega muzeja Slovenije, saj je kar nekaj njenih predmetov v muzej prišlo že v prvi polovici 19. stoletja.
Več ...

TRIJE VELIKI MOŽJE ARHEOLOGIJE DEŽELE KRANJSKE IN DOLENJSKA PRESTOLNICA

Torek, 1. septembra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Schulz_22568Predavanje izr. prof. dr. Dragana Božiča

Predstavljene bodo zasluge samoukega arheologa Jerneja Pečnika, kustosa Kranjskega deželnega muzeja Alfonsa Müllnerja in preparatorja Kranjskega deželnega muzeja Ferdinanda Schulza za arheologijo dežele Kranjske in za odkrivanje arheološke dediščine Rudolfovega (Novega mesta).
Več ...

NAUPORTUS - rimska trgovska naselbina med Jadranom in Donavo

Torek, 8. septembra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Horvat_fig_3_mPredavanje dr. Jane Horvat

Nauportus, na mestu današnje Vrhnike, je bil eno najpomembnejših rimskih naselij na območju jugovzhodnih Alp.
Več ...

ZGODBE IZ LJUBLJANICE

Torek, 15. septembra, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

ValvasorPredavanje Tomaža Nabergoja

Ljubljanica, majhna velika reka, ki ji je posvečena razstava v Narodnem muzeju Slovenije, od davnine nosi s seboj različne zgodbe, npr. antični mit o Jazonu in Argonavtih ali ljudske pripovedi o Povodnem možu.
Več ...

LJUBLJANICA IN STEKLO

Torek, 22. septembra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Izbor steklenega gradiva iz ljubljanske steklarne(foto Marko Zaplatil)Predavanje doc. dr. Mateje Kos

Reka in steklo sta povezana na dveh nivojih: steklo so vcasih primerjali s kristalno cisto vodo v trdnem stanju.
Več ...

Stran 101 od 104