Dr. Janka Istenič

Istenic Janka 2012 0010Kustosinja za antično arheologijo (rimsko obdobje) in vodja Arheološkega oddelka Narodnega muzeja Slovenije
Datum in kraj rojstva: 19. 12. 1960, Ljubljana
Naslov: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana
Elektronska pošta: janka.istenic[@]nms.si 


Akademska kariera

Diploma iz arheologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1985
Diplomska naloga: Rimsko grobišče Rodik – Pod Jezerom (objavljeno v: Arheološki vestnik 38, 1987, 69-136)

Doktorat iz rimske provincialne arheologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1993
Disertacija: Poetovio, zahodna grobišča (objava: Katalogi in monografije 32, 1999 in 33, 2000, cf. bibliografija)

Izobraževanje v tujini
1987/88 Ludwig-Maximillians-Universität München, Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie (prof. dr. Günter Ulbert)

Delovna mesta
1985-1990 mlada raziskovalka in asistentka, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Univerza v Ljubljani
Od 1991 kustosinja v Narodnem muzeju Slovenije, od leta 1999 vodja Arheološkega oddelka

Imenovanja
Dopisna članica Nemškega arheološkega inštituta


Področja znanstvenega raziskovanja

1985–1999
Rimska keramika (predvsem lokalna proizvodnja) in ostale drobne najdbe, rimska grobišča
Roman pottery (especially local productions) and other small finds, Roman cemeteries

Od leta 1999

 • Rimska vojaška oprema in najdišča
 • Arheometrija (kovine – predvsem medenina, steklo)
 • Rimska provincialna arheologija

Raziskave v teku

Projekt: »Premična arheološka dediščina: arheološke in arheometrične raziskave» (sodelovanje Narodni muzej Slovenije, Inštitut »Jožef Stefan« in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko)

Teme:


Razstave


Uredniško delo

Urednica

 • Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (eds.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem, (Katalogi in monografije, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015.
 • Nestorović, A., V dragulje vbrušene podobe sveta. Rimske geme v Sloveniji. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2005.
 • Nestorović, A., Images of the World engraved in Jewels. Roman Gems from Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2005.
 • Ljubljanica – kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009.
 • The Ljubljanica – a river and its past. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009.
 • Naravoslovne raziskave premične arheološke dediščine v Sloveniji 1998–2008 / Natural science studies of the movable archaeological heritage in Slovenia 1998–2008, Narodni muzej Slovenije / National Museum of Slovenia 17.–18. 2. 2009, Argo 53/1, 60–117.

Uredniški odbori


Organizacija znanstvenih srečanj

 • Naravoslovne raziskave premične arheološke dediščine v Sloveniji 1998–2008 / Narodni muzej Slovenije, 17.–18. 2. 2009.
 • Rimska vojska v Sloveniji / Narodni muzej Slovenije, 17.–18. 11. 2011


Pedagoško delo

 • Asistentka (1991– 1996), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
 • Docentka (od 2007) Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij.

Novejše objave


Izbrane objave

Članki

 • The western cemetery of Poetovio: burial evidence and cultural identity. Histria antiqua 8, 2002, 165–173
 • Bronze statuette of Apollo from the River Ljubljanica. In: Giumlia-Mair, A. (ed.). I bronzi antichi, produzione e tecnologia. Atti del XV Congresso Internazionale sui Bronzi Antichi, Grado-Aquileia, 22–26 maggio 2001, (Monographies Instrumentum, 21). Montagnac 2002, 450–455
 • (& Ž. Šmit), The beginning of the use of brass in Europe with particular reference to the southeastern Alpine region. V: La Niece, S., Hook, D. R. and P. T. Craddock (eds.). Metals and mines. Studies in archaeometallurgy. London: Archetype: British Museum, 2007, 140–147.  ARC-MetMines-Istenic.pdf
 • (&Šmit, Ž., Jezeršek, D. and T. Knific), Pixe-PIGE analysis of Carolingian glass from Slovenia. Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms. [Print ed.], 267/1, 2009, 121–124, 10.1016/j.nimb.2008.10.090
 • The early Roman military route along the river Ljubljanica (Slovenia). V: Morillo, Á., Hanel, N., Martín, E. (eds), Limes XX. Estudios sobre la frontiera romana = Roman frontier studies, (Anejos de Gladius, 13). Madrid, Merida 2009, 855–865.  Roman_Route.pdf
 • Roman military equipment and the beginnings of the Roman use of brass in Europe. V: Busch, A. W. (ed.). Waffen in Aktion. Akten der 16. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Xanten, 13.–16. Juni 2007, (Xantener Berichte 16). Mainz am Rhein 2009, 237–242.  Roman_Military_Equipment.pdf
 • Ljubljanica - rimska trgovska in prometna pot. V: Turk, P., Istenič, J., Knific, T. and T. Nabergoj (eds.), The Ljubljanica – a river and its past. Ljubljana 2009, 79–85.  The_Ljubljanica_79-85.pdf

Monografije

 • Poetovio, zahodna grobišča I : grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu. (Katalogi in monografije, 32). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 1999
 • Poetovio, zahodna grobišča II : grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu: katalog. (Katalogi in monografije, 33). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2000. Povezava do nakupa
 • (idr.), Stopinje v preteklost : zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2006. , 2006. Povezava do nakupa

Bibliografija

 • Celotna bibliografija je dostopna prek sistema  COBISS. Ažurirano oktobra 2015.