CD - Baročne orgle (Baroque Organs) IV.

Milko Bizjak
Slovenia
A. Estendorffer/ G. Muffat/ J. K. Kuchar/ B. Marcello/ B. Marcello/ B. Galuppi
G. B. Pergolesi/ G. A. Santelli/ G. B. Martini/ P. Morandi/ Anonimus Posneto oktobra 1996 v Baziliki Obiskanja Marije Device v Petrovčah pri Celju na restavriranih orglah Gaetana Callida iz leta 1796. Založba: EDITION BIZJAK, d.o.o. Producent, urednik in oblikovalec: Milko Bizjak. Tonski mojster: Milko Bizjak. Digitalna montaža: SLYHOUSE Recording Studio. Fotografija na naslovnici: Valentin Benedik. Izid plošče je omogočil Restavratorski center Republike Slovenije.

Cena: 10,02 EUR