PONUDBA NOVCEV

KostanjevicaDENARIČ KOVNICE KOSTANJEVICA
srebro 999/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev vojvode Bernarda II. Spanheimskega. Kovan je bil po letu 1216.
Cena: 50,00 EUR

DENARIČ KOVNICE KOSTANJEVICA
zlato 900/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev vojvode Bernarda II. Spanheimskega. Kovan je bil po letu 1216.
Cena: Razprodano!DomicijanBRONASTI NOVEC RIMSKEGA CESARJA DOMICIJANA (81–96)
srebro 925/000
Leta 2000 je bil pri začšitnih arheoloških izkopavanjih v Kidričevem najden rimski bronasti novec cesarja Domicijana (T. Flavius Domitianus, 81–96), ki je bil izkovan v kovnici v Rimu leta 87.
Cena: Razprodano!


Slov.GradecDENARIČ KOVNICE SLOVENJ GRADEC
srebro 999/000
Povečani posnetek denariča breškega tipa, ki ga je koval oglejski patriarh Bertold (1218–1251) v kovnici Slovenj Gradec.
Cena: Razprodano!


Slov.Gradec_zlatDENARIČ KOVNICE SLOVENJ GRADEC
zlato 900/000
Povečani posnetek denariča breškega tipa, ki ga je koval oglejski patriarh Bertold (1218–1251) v kovnici Slovenj Gradec.
Cena: 110,00 EUR


LjubljanaDENAR KOVNICE LJUBLJANA
srebro 925/000
Novec je oglejskega tipa in je izjemna redkost. Na prednji strani je vojvoda na konju z legendo BERNARDVS DVS, zadnja stran pa kaže mesto z vrati, visokim stolpom s kupolo ter stranskima stolpoma in legendo LEIBACENSES DE.
Cena: Razprodano!


LJ2-DENAR KOVNICE LJUBLJANA
zlato 900/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev v času koroškega vojvode Bernarda okoli leta 1240. Novec je bil najden med poglabljanjem struge Ljubljanice v Ljubljani leta 1910. Na prednji strani (aver) je upodobljen na prestolu sedeč bradati vojvoda, oblečen v nagubano oblačilo, v dvignjeni desnici drži kratko žezlo v obliki lilije, levica pa počiva na kolenu, legenda: BERNARDVS. Na zadnji strani (rever) je orel, ki gleda na desno, njegov rep pa je stiliziran v lilijo.
Cena: Razprodano!

DENAR KOVNICE LJUBLJANA
srebro 999/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev v času koroškega vojvode Bernarda okoli leta 1240. Novec je bil najden med poglabljanjem struge Ljubljanice v Ljubljani leta 1910. Na prednji strani (aver) je upodobljen na prestolu sedeč bradati vojvoda, oblečen v nagubano oblačilo, v dvignjeni desnici drži kratko žezlo v obliki lilije, levica pa počiva na kolenu, legenda: BERNARDVS. Na zadnji strani (rever) je orel, ki gleda na desno, njegov rep pa je stiliziran v lilijo.
Cena: 50,00 EUR 

 

LJ3DENAR KOVNICE LJUBLJANA
zlato 900/000
Skledast denarič oglejskega tipa je iz zadnje emisije kovanja novcev vojvode Bernarda Spanheimskega med letoma 1245–1256. Na prednji strani je sedeči vojvoda z žezlom in lilijo z legendo BERNARDVS DVX, na zadnji strani pa je sedeči sv. Peter s ključem in križem ter legenda CIVITAS LAIBAC. Ljubljana je v srednjem veku častila sv. Petra kot mestnega patrona in novci z njegovo podobo imajo za zgodovino mesta poseben pomen.
Cena: Razprodano!


Lj_platinaDENAR KOVNICE LJUBLJANA
platina 900/000
Skledast denarič oglejskega tipa je iz zadnje emisije kovanja novcev vojvode Bernarda Spanheimskega med letoma 1245–1256. Na prednji strani je sedeči vojvoda z žezlom in lilijo z legendo BERNARDVS DVX, na zadnji strani pa je sedeči sv. Peter s ključem in križem ter legenda CIVITAS LAIBAC. Ljubljana je v srednjem veku častila sv. Petra kot mestnega patrona in novci z njegovo podobo imajo za zgodovino mesta poseben pomen.
Cena: Razprodano!


SREDNJEVEŠKE KOVNICE NA SLOVENSKEM
Kovano po 220 oštevilčenih primerkov.LJ_grifonDENAR KOVNICE LJUBLJANA
srebro 999/000
Novec s podobo ptičjega grifona na zadnji strani in legendo LEIBACENSES DE je bil kovan okoli leta 1230. Na prednji strani je sedeči vojvoda z legendo BERNAARD'DUX.
Cena: 50,00 EUR


Grifon_zlatDENAR KOVNICE LJUBLJANA
zlato 900/000
Novec s podobo ptičjega grifona na zadnji strani in legendo LEIBACENSES DE je bil kovan okoli leta 1230. Na prednji strani je sedeči vojvoda z legendo BERNAARD'DUX.
Cena: Razprodano!


PtujDENARIČ KOVNICE PTUJ
srebro 999/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev v času nadškofa Eberharda II. med letoma 1221 in 1230. Na prednji strani (aver) je upodobljeno nadškofovo poprsje z lilijo v vsaki roki, nad njegovo glavo je velika šesterokraka zvezda, legenda: EBERHARDS EPS. Na zadnji strani (rever) je nadškofovo poprsje med dvema zvonikoma, na katerih sta velika križa, nad glavo pa je še en zvonik.
Cena: 50,00 EUR


Ptuj_zlatDENARIČ KOVNICE PTUJ
zlato 900/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev v času nadškofa Eberharda II. med letoma 1221 in 1230. Na prednji strani (aver) je upodobljeno nadškofovo poprsje z lilijo v vsaki roki, nad njegovo glavo je velika šesterokraka zvezda, legenda: EBERHARDS EPS. Na zadnji strani (rever) je nadškofovo poprsje med dvema zvonikoma, na katerih sta velika križa, nad glavo pa je še en zvonik.
Cena: Razprodano!


CeljeDENARIČ KOVNICE CELJE
srebro 999/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev v času Urlika II. in je bil najden v zakladni najdbi iz Gaberij pri Ilovi Gori. Na prednji strani (aver) je upodobljen kvadriran (sestavljen) grb grofov Celjskih: v 1. in 4. polju so po tri peterokrake zvezde – nekdanji (podedovani) grb šternberške veje vovbrških grofov, v 2. in 3. polju pa po dve vodoravni prečki (stari žovneški grb). Grb obkrožajo trije loki, v vsakem je ena od črk V, L, R, kar so začetne črke grofovskega imena.
Cena: 50,00 EUR


Celje_zlatDENARIČ KOVNICE CELJE
zlato 900/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev v času Urlika II. in je bil najden v zakladni najdbi iz Gaberij pri Ilovi Gori. Na prednji strani (aver) je upodobljen kvadriran (sestavljen) grb grofov Celjskih: v 1. in 4. polju so po tri peterokrake zvezde – nekdanji (podedovani) grb šternberške veje vovbrških grofov, v 2. in 3. polju pa po dve vodoravni prečki (stari žovneški grb). Grb obkrožajo trije loki, v vsakem je ena od črk V, L, R, kar so začetne črke grofovskega imena.
Cena: Razprodano!


DENARIČ KOVNICE SLOVENJ GRADEC
srebro 999/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev v času patriarha Bertolda med letoma 1228 in 1251.
Cena: 50,00 EUR


Slov.Gradec_BertoldDENARIČ KOVNICE SLOVENJ GRADEC
zlato 900/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev v času patriarha Bertolda med letoma 1228 in 1251.
Cena: Razprodano!


KamnjikDENARIČ KOVNICE KAMNIK
srebro 999/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev v času vojvode Friderika II., ko so v mestu kovali izvirnejše vrste denarja in ne zgolj verne posnetke breških kovov.
Cena: Razprodano!


Kamnik_zlatDENARIČ KOVNICE KAMNIK
zlato 900/000
Novec izhaja iz emisije kovanja novcev v času vojvode Friderika II., ko so v mestu kovali izvirnejše vrste denarja in ne zgolj verne posnetke breških kovov.
Cena: Razprodano!


Kostanjevica_OtokarBRAKTEAT KOVNICE KOSTANJEVICA
srebro 999/000
Novec (brakteat) izhaja iz emisije kovanja novcev v času kralja Otokarja II. med letoma 1270 in 1275/76. Sodi v zakladno najdbo na Starem gradu, ki je bila naključno odkrita v začetku 20. stoletja.
Cena: 50,00 EUR

 Kamnik_otokar_zlatBRAKTEAT KOVNICE KOSTANJEVICA
zlato 900/000
Novec (brakteat) izhaja iz emisije kovanja novcev v času kralja Otokarja II. med letoma 1270 in 1275/76. Sodi v zakladno najdbo na Starem gradu, ki je bila naključno odkrita v začetku 20. stoletja.
Cena: Razprodano!