EVANGLELIČANSKA CERKEV V LJUBLJANI

Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije Prešernova, od 5. oktobra do 3. novembra 2010

EvangelicanskacerkevvLjubljaniPred dvema letoma smo proslavljali 500-letnico Trubarjevega rojstva in to je bila priložnost, da so strokovnjaki z različnih področij osvetlili protestantizem na Slovenskem, njegovo delovanje in pomen. Le v Prekmurju sledijo Luthrovemu nauku neprekinjeno vse do danes. V osrednji Sloveniji pa so bile drugačne razmere: v mesecu, ko praznujemo dan reformacije, predstavljamo izbor drobnega tiska iz naše knjižnice o delovanju evangeličanske skupnosti v Ljubljani v 19. in začetku 20. stoletja.

Avtorica: dr. Anja Dular, Narodni muzej Slovenije

Vitrina je na ogled v delovnem času knjižnice.

Fotografija: Evangeličanska cerkev v Ljubljani (Die Einweihung der neuerbauten evangelischen Christuskirche in Laibach, Laibach 1852, sig. 17603)