MED STARIMI ZEMLJEVIDI

Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije Prešernova, od 18. maja do 30. junija 2011

11451Stari zemljevidi imajo dvojno vrednost. Ob njih lahko proučujemo zgodovino razvoja kartografije, ki je seveda povezana z razvojem geografije, raziskovanjem sveta, pionirskimi potovanji v dotlej neznane dežele. Zemljevidi kot priloge osvetljujejo geografska in zgodovinska besedila. Narejeni so v različnih grafičnih tehnikah, najzgodnejši še v lesorezu, nato bakrorezu, v zadnjem desetletju 18. stoletja pa so izumili litografijo, ki so jo pri nas začeli uporabljati leta 1832. Šele ta je omogočila tudi lažje tiskanje zemljevidov.
Tokrat vas bomo s pomočjo zemljevidov popeljali v nekoč malce manj znane, danes pa seveda dostopne kraje. Čeprav imamo v naši zbirki tudi upodobitve skal Gibraltarja (iz 16. stoletja), karte južne poloble in druge zanimivosti, je izbor, ki ga predstavljamo v majsko-junijski vitrini meseca, nastal predvsem zaradi dimenzij starih geografskih upodobitev. Tako predstavljamo podobo sveta- Novae Terrarum Orbis Tabula, ki jo je natisnila delavnica Iusta Danckerta v Amsterdamu leta 1680, dva tiska Gerarda Valcka (1651-1726), pomembnega nizozemskega kartografa - Russia Alba sive Moscovi (okoli 1700) in Španija s Portugalsko (1704). V Baslu pa je leta 1766 Daniel Bruckner natisnil zemljevid zahodne Švice

Vitrina meseca je na ogled v odpiralnem času knjižnice.

Vitrino meseca je pripravila Anja Dular.

Fotografija: IUSTUS DANCKERTS: NOVA TOTIUS TERRARUM ORBIS TABULA, Amsterdam 1680