Blejski gradBled lokacija
Grajska cesta 61
SI-4260 Bled
Tel.: +386 4 576 84 55
ali +386 4 576 84 54

URNIK
Grad je za obiskovalce odprt vse dni v letu:

  • Od novembra do marca: od 8. do 18. ure
  • April, maj, junij, sept., okt.: od 8. do 20. ure
  • Julij, avgust: od 8. do 21. ure


MUZEJSKA RAZSTAVA O ZGODOVINI BLEDA IN OKOLICE

Bled z okolico je izjemen primer tega, kako so ljudje skozi tisočletja uporabljali svoje okolje glede na naravne danosti in pogoje bivanja ter kako se je razvijala njihova kultura. O tem pripoveduje muzejska razstava, ki jo je v 14 sobah nekdanjih bivalnih prostorov na gradu postavil Narodni muzej Slovenije v sodelovanju z več drugimi slovenskimi muzeji in zasebniki.

Preberi več ...

Na razstavi predstavljene originalne predmete (skupaj okoli 400) in replike dopolnjujejo rekonstruirane podobe nekdanjih prebivalcev, makete blejskega gradu in reliefni model blejske pokrajine. Virtualna filmska prikaza govorita o delovanju bohinjskega ledenika in o stavbnozgodovinskem razvoju blejskega gradu. Kratki dokumentarni filmi pa z bogatim slikovnim gradivom in originalnimi posnetki pokažejo arheološko dediščino starodavnega Bleda, začetke zdraviliškega turizma, bohinjsko železnico ter različne kulturne in športne prireditve na Bledu.

Nastanek današnje pokrajine, kakor jo je oblikoval ledenik, je vključen v predstavitev geološkega in naravnega okolja ter v postopen razvoj kulturne krajine, ki združuje dediščino iz različnih dob. Arheološke najdbe skupaj z dokumentiranimi preostanki naselbin, grobišč, svetišč, utrdb in poti govorijo zgodbo o načinu bivanja posameznika in skupnosti, o odnosu človeka do narave in o njegovi razpetosti med zemljo in nebom.
Svoje sledi so tod pustili ledenodobni lovci ter prvi poljedelci in živinorejci iz kamene dobe, naseljenci iz bakrene, bronaste in železne dobe, ki so že uporabljali kovine, staroselski prebivalci iz rimskega obdobja in pozne antike. Blejski kot pa je tudi eno izmed arheološko najbolje raziskanih območij v Sloveniji za zgodnjesrednjeveško oziroma zgodnje slovansko obdobje, ko so nastale vasi, poti in kraji, kakor jih v kulturni krajini lahko prepoznamo še danes.
Podatki in upodobitve iz zgodovinskih virov, shranjenih v arhivih v Sloveniji in tujini, na razstavi skupaj s predmeti predstavljajo blejsko fevdalno gospostvo, ki ga je briksenska škofija s Tirolske posedovala osem stoletij (1004–1803). Razvoj Bleda v zdraviliški in turistični kraj v 19. in 20. stoletju je prikazan z eksponati, filmi in upodobitvami pomembnih ljudi in dogodkov.
Tisočletni Blejski grad pa ni le razstavni prostor, s katerega se najlepše vidi znameniti otok z romarsko cerkvico sredi jezera, ampak je hkrati tudi sestavni del razstave. Kot spomenik in razgledišče v prostoru in času, kakor se prepletata in sta ohranjena v Blejskem kotu, skupaj z razstavo predstavlja dediščino, vrednoto, spodbudo in izziv tako domačinom kot tudi vsem obiskovalcem Bleda.

CENIK
Vstopnina zajema ogled celotnega gradu, kamor je vključen tudi ogled muzejske zbirke Narodnega muzeja Slovenije.

Cenik
Odrasli: 11 EUR
Študenti: 7 EUR
Otroci od 4. do vključno 14. leta: 5 EUR
Skupine od 10 do 21 oseb: 9 EUR na osebo
Študentske skupine od 10 do 21 oseb: 6,5 EUR na osebo
Otroške skupine od 10 do 21 oseb (do vključno 14. leta): 5 EUR na osebo
Skupine nad 22 oseb: 8,5 EUR na osebo
Študentske skupine nad 22 oseb: 5,5 EUR na osebo
Otroške skupine nad 22 oseb (do vključno 14. leta): 4,5 EUR na osebo

Na vsakih 21 oseb 1 prosto mesto. V spremstvu dveh odraslih 1 otrok do vključno 14. leta brezplačno. Ogled muzeja izven delovnega časa po predhodnem naročilu (največ 1 ura) se zaračuna 70 EUR.PARKIRANJE
Pod gradom je urejeno veliko parkirišče, od koder se lahko peš odpravimo na grad.

POVEZAVE
Zavod za kulturo Bled