ARGO - Journal of Slovene Museums

ARGO. ČASOPIS SLOVENSKIH MUZEJEV

Glasilo za arheologijo, zgodovino umetnosti in muzeologijo (do 1964), nato glasilo za antiko in zgodnji srednji vek, zgodovino umetnosti in muzeologijo. Izdajati ga je začel Narodni muzej v Ljubljani. Leta 1971 je postal informativno glasilo za muzejsko dejavnost, izdajatelju pa sta se pridružila Skupnost muzejev Slovenije (1971) in Društvo muzealcev (1979).


Napotki avtorjem
NapotkiAvtorjem.pdf

Uredniški odbor

Andreja Breznik, Tinka H. Selič (tehnična urednica), Alenka Miškec (glavna in odgovorna urednica), Tomaž Nabergoj, Nataša Nemeček

Naslov uredništva
Argo, Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

 

E-naslov
argo[@]nms.si


PREGLED LETNIKOV

Naslovnica54-2ARGO 2011 št. 54, 2

Cena:
8,5 eur
Preberi več ...

VSEBINA

INTERVJU

 • Mirjana Koren
GRADIVO
 • Irena Lazar: Dragoceno darilo iz Egipta. Rimska steklenica iz Poetovione – vrhunski izdelek graverjev iz Aleksandrije / The precious present from Egypt. Roman bottle from Poetovio – an excellent product of the glass-engravers from Alexandria
 • Tatjana Badovinac: Portreti članov družine Freitag-Goedens / Portraits of members of the Freitag-Goedens family

SEKCIJE
 • Mateja Kos: Deželni muzej in status muzejev v Celju, Mariboru in na Ptuju
 • Lea Kužnik, Boža Grafenauer: Dediščina najboljša učiteljica. Primer izobraževalnega modula za pedagoške delavke in delavce v vrtcih in osnovnih šolah
 • Bettina Habsburg-Lothringen: The Universalmuseum Joanneum. Local, global, universal / Universalmuseum Joanneum. Lokalen, globalen, univerzalen muzej
 • Tina Pleško: Pogled na muzejsko pedagogiko v arheoloških muzejih in arheoloških parkih ter muzejih na prostem
 • Tina Pleško: Umetnostni muzeji v luči nove muzeologije – otroška umetnost kot sredstvo »socialne inkluzije«
 • Dejan Vončina: Prenova nekdanje komande garnizije za potrebe Notranjskega muzeja Postojna
 • Maja Oven Stanič: Terminologija v muzejski dokumentaciji. Delovne skupine za uskladitev enotne muzejske terminologije

ODMEVI IN POROČILA
 • Dijana Cerovski: Od tovarne sardin do tovarne kulture in zgodovine – zgodba o uspehu. Intervju z Josejem Gameirom, direktorjem Muzeja v Portimãu
 • Urša Vodopivec: Od tiskanih k spletnim praksam oglaševanja. Primer Tehniškega muzeja Slovenije
 • Darko Knez, Tina Istinič, Mitja Potočnik: Projekt Valvasorjevo središče. Celostna prenova gradu Bogenšperk
 • Tomaž Nabergoj: Ljubljanica v Stockholmu
 • Tomaž Lazar: Evropski muzej leta 2011. Obisk Galo-rimskega muzeja v Tongerenu
 • Lidija Tavčar: Arheološki muzej Rodos
 • Lidija Tavčar: Poti v svobodo. Zahteve stavkajočih na seznamu UNESCO-ve svetovne kulturne dediščine
 • Tanja Tolar: Afganistan – stičišče civilizacij in bogastvo kultur. London, Britanski muzej (3. marec–3. julij 2011)
 • Rajka Bračun Sova: Letna konferenca ICOM–CECA, Zagreb, 16.–21. september 2011
 • Darko Knez: Vodenje dokumentacije za zbirke tekstila (Obveza vođenja dokumentacije o povijesnom tekstilu), Zagreb, 14. in 15. junij 2011
 • Rajka Bračun Sova: Lidija Tavčar, Homo spectator. Uvod v muzejsko pedagogiko, Ljubljana 2009, Pedagoški inštitut (Digitalna knjižnica, Dissertationes 3), 153 str. Knjižna ocena


ARGO_54-1ARGO 2011 št. 54, 1

Cena: 8,5 eur

Preberi več ...


INTERVJU

– Doc. dr. Verena Vidrih Perko

GRADIVO


– Božidar Jezernik: Ljubljanski "tempelj znanosti!" v vrtincu kulturnega boja / Ljubljana’s "Temple of Science" in the turmoil of the culture struggle

– Mirjana Koren: Vrišerjevi sledovi / Vrišers traces

– Miran Pflaum, Veronika Pflaum: Mumija ibisa v Narodnem muzeju Slovenije / The ibis mummy in the National Museum of Slovenia

TEORIJA

– Rajka Bračun Sova, Maja Furlan: Prostovoljstvo v slovenskih muzejih / Volunteering in Slovenian museums

SEKCIJE

– Mateja Kos: Zadeva Ravenegg

– Tomaž Lazar: "Srednjeveške" verižne rokavice. Verižnina kot pojav dolgega trajanja

– Urša Pajk, Iztok Močevnik, Anja Dular, Paul T. Stuller: Pharmacopoea Serbica, Editio prima, iz leta 1881. Rariteta v zasebni zbirki Paula T. Stullerja

– Anita Virag, Zoran Milić: Uvajanje nove metode odstranjevanja kloridnih ionov iz arheoloških železnih predmetov v Narodnem muzeju Slovenije

ODMEVI IN POROČILA

– Maja Lozar Štamcar: Nove pridobitve za zbirko pohištva v Narodnem muzeju Slovenije v letih 2005–2010

– Katja Praprotnik: Spoznavanje ter seznanjanje z odkrivanjem kulturne dediščine starega mestnega jedra Radovljice nekoč in danes. Celoletni projekt Muzejev radovljiške občine – Mestnega muzeja iz Radovljice in Vzgojno varstvenega zavoda Radovljica

– Anja Dular: 2. muzejski knjižni sejem

– Verena Perko: Razstava Emona: mit in resničnost

– Verena Perko: Srečanje s Kitajsko skozi muzeje in kulturno dediščino. ICOM-EURO, strokovna ekskurzija, november 2011

– Irena Porekar Kacafura: Podelitev stanovskih priznanj in nagrade Mirka Šubica

– Bernarda Županek, Mojca Šavnik, Kaja Antlej: Virtualna zbirka 3D-predmetov iz rimske Emone na portalu Digitalne knjižnice Slovenije – dlib.si

– Ljudmila Bezlaj Krevel: Bogata izdajateljska dejavnost Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran v letih 2009–2010


SEZNAM MONOGRAFIJ


– Andreja Breznik (ur.): Seznam monografij, ki so jih slovenski muzeji in galerije izdali v letu 2010Argo53-2ARGO 2010 št. 53, 2

Cena: 8,5 eur

Preberi več ...
GRADIVO
- Ljuben Dimkaroski: Glasbena raziskovanja najdbe iz Divjih bab 1. Neandertalčeva piščal: od domnevne piščali do sodobnega glasbila / Musical investigations into the find from the Divje babe I cave. The Neanderthal flute: from a presumed flute to a modern instrument
- Metoda Kemperl: Baročne in v baroku češčene milostne podobe na Gorenjskem in v Ljubljani / Baroque miraculous images and others worshipped during the Baroque in Gorenjska and Ljubljana
- Eva Ilec, Barbara Simončič: Vpliv tenzidov na lastnosti tekstilij iz naravnih vlaken / The influence of the presence of tensides on the properties of natural fibre textiles

ARHEOLOŠKE IN KULTURNO-ZGODOVINSKE POTI
- Vojka Cestnik: Arheološke in kulturno-zgodovinske poti med stroko in javnostjo
- Milena Horvat, Vojka Cestnik: Arheološki kompleks Ajdovska jama pri Nemški vasi
- Borut Križ: Arheološka pot Cvinger pri Dolenjskih Toplicah
- Marko Frelih, Vojka Cestnik: Arheološka pot Magdalenska gora
- Ivan Tušek: Arheološka pot na Novine nad Šentiljem
- Marija Lubšina-Tušek: Arheološka in kulturno-zgodovinska pot Podlože pod Ptujsko Goro
- Vojka Cestnik: Arheološka pot Vače
- Miha Mlinar: Čez Most po modrost med včeraj in jutri
- Maja Bricelj: Pot kulturne dediščine Šmarje - Sap
- Uroš Bavec, Vojka Cestnik: Pot Pri Sv. Petru
- Marija Ogrin: Železna pot - prva visokogorska kulturno-zgodovinska pot na območju Julijskih Alp
- Sanjin Mihelić: Razvoj arheološke poti Po poteh neandertalca
- Kerstin Kowarik: Vizualizirajmo Hallstatt!

SEKCIJE
- Mojca Jernejc Kodrič: Študijska zbirka sesalcev v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in mednarodno leto biotske raznovrstnosti
- Mateja Kos: Mobilnost (muzejskih) zbirk, delovna skupina pri Generalnem direktoratu za izobraževanje in kulturo Evropske komisije
- Urša Pajk: >Nje krasota taka, da je ni mogoče natanko opisati!< Postojnska jama med starimi knjigami in jamskimi obiskovalci
- Nika Veršnik: Dokumentalistično ozadje razstavnega projekta. Primer: Ljubljanica - kulturna dediščina reke

ODMEVI IN POROČILA

- Zdenko Picelj: 60 let Dolenjskega muzeja Novo mesto
- Sebastjan Weber: Muzeji in socialna harmonija. Poletna šola muzeologije Piran 2010
- Verena Perko: Deveti dubrovniški The Best in Heritage
- Tomaž Lazar: Razstava Ognjeno orožje na Loškem gradu
- Lidija Tavčar: Antropološki muzej v Vancouvru in nekaj besed o slikarki Emily Carr
- Lidija Tavčar: Retrospectrum. Stalna zbirka v Umetnostni galeriji BiH v Sarajevu
- Ana Motnikar: Mednarodno strokovno-znanstveno srečanje v Zagrebu z naslovom Konservatorska in restavratorska raziskovanja tekstilnih umetnin
- Tamara Trček Pečak: Podelitve nagrade in priznanj Mirka Šubica za leto 2009
- Eva Tršar Andlovic: Izdelava kopije Vurnikovega kipa Marije z Jezusom z letnico 1878
- Barbara Ravnik: Okrogla miza o ptujski arheologiji. Ptuj, 25. 2. 2011
- Efrem M. Pegan: Jože Marinko, Leon Debevec, Vpliv antike v arhitekturi. Apologia pro Architectura, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo; Celjska Mohorjeva družba, Celje 2008, 202 str., ilustr. Knjižna ocena
- Lili Šturm: Ljerka Trampuž, ilustracije Marjan Manček, Muzejska pripovedka ali Miška in slonček v Prirodoslovnem muzeju, Ljubljana 2010, 22 str. Knjižna ocena

Naročilo sprejema:
blagajna[@]nms.si


Argo52ARGO 2009 št. 52, 1–2

2009, 21 x 29,5 cm, 253 str.,  ISSN 0570-8869

Cena: 17 eur

Preberi več ...
Vsebina:

INTERVJU
Dr. Marjeta Mikuž in mag. Maja Oven, Služba za premično dediščino in muzeje

IN MEMORIAM
Dr. Branko Reisp (1928–2009)

GRADIVO
-Janez Dular: Kako je nastala in zakaj je odšla na tuje Mecklenburška zbirka / The Origin of the Mecklenburg Collection and why it was moved Abroad
-Blaž Vurnik: Spominek iz Berchtesgadna / A Souvenir of Berchtesgaden
-Jedert Vodopivec, Lucija Planinc, Marjeta Černič: Ampelografski gvaši bratov Kreuzer. Analiza in celostna zaščita / The Ampelographic Gouaches of the Kreuzer Brothers. Analysis and Comprehensive Protection

TEORIJA
-Verena Perko: Muzej za tretje tisočletje – središče kolektivnega spomina. Pojav nove muzeologije in rojstvo ekomuzeja (2. del) / A Museum for the Third Millennium – a Centre of Collective Memory. The Emergence of the New Museology and the Birth of the Ecomuseum (2nd Part)
-Rajka Bračun Sova: So slovenski muzeji družbeno odgovorni? "Mediator v kulturi" – razvojni model univerze za tretje življenjsko obdobje / Are Slovenia's Museums Socially Responsible? "Cultural Mediators" – a Development Model of the Third Age University
-Borut Rovšnik: Je Mestni muzej Ljubljana prepoznaven? Primer tržne raziskave. Tržna raziskava kot del trženjskega spleta / How Recognisable is the Ljubljana City Museum? A Market Survey
-Tomaž Lazar: Uporaba kopij, rekonstrukcij in funkcionalnih replik v muzejskem delu / The Use of Copies, Reconstructions, and Functional Replicas in Museums

SEKCIJE
-Lea Kužnik: Virtualni svetovi - novi izzivi za muzeje
-Janka Istenič, Peter Turk: Pred vrati postave. Ob novem Zakonu o varstvu kulturne dediščine
-Mateja Kos: Zbirka vrčkov za pivo A. Valente starejšega
-Žiga Šmit, Alenka Miškec: Merjenje gostote kot analitska metoda. Primer fibul iz zaklada Drnovo
-Nataša Nemeček: Strokovno izpopolnjevanje v Muzeju Viktorije in Alberta
-Irena Porekar Kacafura: Restavriranje Venere z erotoma
-Rok Hafner: Lasersko skeniranje osiješke Venere z erotoma
-Tamara Trček Pečak: Spoznajmo in varujmo svojo dediščino. Ozaveščanje širše javnosti – način preventivne konservacije
-Tea Anžur: Štiri desetletja Arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani

ODMEVI IN POROČILA
-Kaja Beton: Kropa in njeni žeblji. Otroci z motnjo v razvoju v Kovaškem muzeju v Kropi
-Andreja Breznik: Organizacija prostovoljskega dela v Britanskem muzeju
-Damjana Fortunat Černilogar, Miha Mlinar: Ob večni meji, prispevek o občasni razstavi Tolminskega muzeja. Arheološko-zgodovinska razstava, Tolminski muzej, 26. 11. 2008–28. 2. 2009
-Darko Knez: Gospodje Ptujski
-Karla Kofol: Zgornja Baška grapa pod muzealskim drobnogledom. Pogled v zakulisje muzejskih razstav in projektov
-Tomaž Lazar: Obisk dr. Alana Williamsa v Narodnem muzeju Slovenije
-Natalija Mihelčić: Koncentracijsko taborišče na otoku Rabu. Predvajanje filmskega posnetka o koncentracijskem taborišču na otoku Rabu v dvorani Šeškovega doma v Kočevju
-Andrej Perhaj: Trubarjevo leto
-Marjan Toš: Judje v Koprivnici. Dokumentarna razstava v Sinagogi Maribor, 11. 6.–30. 8. 2009
-Sebastjan Weber: Ljubenske potice: med ljudsko kulturo in načinom življenja. Različni pristopi k etnološki razstavi v Muzeju novejše zgodovine Celje
-Damjana Fortunat Černilogar: Mednarodna razstava in simpozij Svetovna vojna 1914–1918 in Evropska unija. Plzeň, Češka republika, 1.–3. oktober 2008
-Borut Rovšnik: Poročilo o aktivni udeležbi na poletni šoli 2009 Visitor Studies Group v Leicestru, Velika Britanija, od 30. junija do 6. julija 2009
-Branko Šuštar: Muzejski zapiski s poti po delu Bolgarije. Od Sofije prek Plovdiva do Gabrova
-Lidija Tavčar: Muzej anatolijskih civilizacij
-Ivan Bogovčič: O življenju in delu slikarja, restavratorja in pedagoga Mirka Šubica
-Gojka Pajagič Bregar: Prva podelitev stanovskih nagrad in priznanj Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije
-Irena Jeras Dimovska: Križani z Velega polja
-Vida Koporc Sedej: Poročilo o izvajanju javne službe na področju premične kulturne dediščine – muzeji za leto 2008
-Efrem M. Pegan: Nataša Kolar, "Oj fanti, kaj pa zdaj?" Vojaška taborišča in rezervne bolnišnice v Strnišču med letoma 1915 in 1918 (Občina Kidričevo, Pokrajinski muzej Ptuj, r.k.), Ptuj 2007, 23 str., ilustr. Knjižna ocena

SEZNAM MONOGRAFIJ
Andreja Breznik (ur.): Seznam monografij, ki so jih slovenski muzeji in galerije izdali v letu 2008

Naročilo sprejema:
blagajna[@]nms.si

Argo-51-2ARGO 2008 št. 51, 2

Cena: 8,5 eur

Preberi več ...
Vsebina:

JUBILEJ
- Breda Činč Juhant, Bojana Rogelj Škafar, Peter Kos: 120 let stavbe Narodnega muzeja Slovenije

INTERVJU
- Prof. ddr. Mitja Guštin

IN MEMORIAM
- Dr. Ljudmila Plesničar-Gec (1931-2008)
- Ludvik Tončič (1948-2008)

GRADIVO
- Janez Dular: Dr. Dragotin Lončar - prezrti ravnatelj Narodnega muzeja / Dr. Dragotin Lončar - an Overlooked Director of the National Museum
- Darko Knez: Breverl - zagovor ali blagoslov? / Breverl - Invocation or Blessing?

TEORIJA
- Verena Perko: Znanje je moč, modrost je življenje ali O družbeni vlogi zbirk in muzejev (1. del) / Knowledge is Power, Wisdom is Life or On the Social Role of Collections and Musuems (1st Part)

SEKCIJE
- Mojca Leben, Sabina Mattersdorfer, Kristina Preininger: Interdisciplinarnost muzejske pedagogike v Narodni galeriji. Počitniško občutene, zaplesane in naslikane impresije ob razstavi Slovenski impresionisti in njihov čas 1890-1920
- Martina Obid: Restavriranje tržiške Škapulirske Matere Božje
- Martin Šteiner: Inventar Bibliothece Skrabariane in nove muzejske knjižnice

MUZEOFORUM
- François Mairesse: Muzeji na križpotju

EGIPTOMANIJA
- Igor Kernel: Ex oriente lux. Ob razstavi Faraonska renesansa
- Irena Lazar, Tomislav Kajfež: Egipt in Avstrija V. Mednarodni simpozij, Piran, 8.-10. septembra 2008
- Tomaž Nabergoj: Srečevanja s Tutankamonom
- Miran Pflaum: Razstava predmetov staroegipčanske zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Predlog vsebinskih in oblikovnih izhodišč za pripravo postavitve staroegipčanske zbirke kot dela stalne zbirke Narodnega muzeja Slovenije

ODMEVI IN POROČILA
- Andreja Breznik: Uporaba računalniških iger v izobraževanju. Quest for Knowledge. Regionalna konferenca o sodelovanju industrije in oblikovanju politik na področju iger v izobraževanju. Maribor, 14. marec 2008
- Bernarda Županek: Z arheologijo onkraj meja: rehabilitacijski projekt za mladostnike s posebnimi potrebami
- Nevenka Hacin: Ob 100-letnici prvega vrtca v Zasavju. Publikacija, razstava, spremljevalne dejavnosti .
- Nataša Polajnar Frelih, Irena Potočnik, Darko Knez: Razstava Dotik svetnikov: vloga relikvij v krščanstvu na Slovenskem
- Tita Porenta: Anton Tomaž Linhart (1756-1795): >Zdaj premišljujem o tem, kako bi mogel postati znan.< Nova stalna razstava Mestnega muzeja Radovljica in Slovenskega gledališkega muzeja
- Martin Šteiner: Ptujska baština - Zakladi Ptuja. Razstava Pokrajinskega muzeja Ptuj v Varaždinu, od 29. avgusta do 14. septembra 2008
- Tomaž Lazar: Obisk 80. londonskega sejma starega orožja
- Lidija Tavčar: Narodni muzej Koreje
- Samuel Kukovičič: Predstavitev projekta Rastoča ura
- Vida Koporc Sedej: Poročilo o izvajanju javne službe na področju premične kulturne dediščine - muzeji za leto 2007 s podatki za leta 2004, 2005 in 2006
- Tea Anžur: Jože Ciperle (ur.), Ljubljanska univerza in njeni študenti. 1945-1960. Fotografski zbornik, III. del. Univerza v Ljubljani, 2007, 326 str., ilustr. Knjižna ocena

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Argo-51-1ARGO 2008 št. 51, 1

Cena: 8,5 eur

Preberi več ...
Vsebina:


INTERVJU
Dr. Andrej Smrekar

GRADIVO
-Janez Dular: Izgubljeni boj Deželnega muzeja / The lost battle of the Provincial museum
-Tomaž Lazar: Rekonstrukcija poznosrednjeveškega prešitega oklepa / Reconstruction of a late medieval quilted doublet
-Tatjana Badovinac: Portretiranci družine Ruzicka-Hönigsberg / Portrayed members of the Ruzicka-Hönigsberg family
-Jože Podpečnik: Vojaška kariera sabljaškega mojstra Rudolfa Cvetka / The military career of the fencing master Rudolf Cvetko

TEORIJA
-Andreja Breznik: Uporaba orodij trženjskega spleta pri zasnovi muzejskih izobraževalnih programov. Z aplikacijo na programih Narodnega muzeja Slovenije / The use of Marketing Mix Tools in Drawing up Museum Education Programmes. Applied to the Programmes of the National Museum of Slovenia

SEKCIJE
-Lea Kužnik: Pedagoška in psihološka teoretska izhodišča v sodobnih pojmovanjih muzejev za otroke
-Tomaž Nabergoj, Roman Vučajnk, Tomaž Lazar: Fiore dei Liberi in delavnica o evropskih srednjeveških borilnih veščinah
-Martin Šteiner: Zbirka plakatov v knjižnici Pokrajinskega muzeja Ptuj
-Drago Štimec: Konserviranje-restavriranje otroškega lesenega kolesa
-Jana Šubic Prislan, Ana Sirk Fakuč, Davorin Pogačnik: Ohraniti preteklost, ustaviti čas za danes in jutri. Predstavitev konservatorskih in restavratorskih delavnic Goriškega muzeja, Vila Bartolomei, Solkan
-Miha Jeršek, Ciril Mlinar, Ignac Sivec: Novi diateki Kustodiata za geologijo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

MUZEOFORUM
-Dineke Stam: Muzeji in identitete
-Adela Železnik: Nove vsebine v muzejih in galerijah. Ob mednarodnem letu medkulturnega dialoga

ODMEVI IN POROČILA
-Rajka Bračun: Prostovoljno delo - dodana vrednost muzeja. Pogovor s Kusumo Barnett, vodjo sekcije prostovoljcev v Britanskem muzeju
-Rajka Bračun: Umetnost, muzeji, slabovidnost
-Damjana Fortunat Černilogar: Mednarodni simpozij v Zagrebu
-Damjana Fortunat Černilogar: Muzejska mreža Goriške
-Jana Šubic Prislan: Goriški muzej je gostil konferenco ICOM. Konferenca ICOM-CC Glass and Ceramics Working Group Interim Meeting. Glass and Ceramics Conservation 07
-Damjana Fortunat Černilogar: Obnovljena rojstna hiša pesnika Simona Gregorčiča
-Damjana Fortunat Černilogar: Soška fronta 1915-1917. Mednarodna slovensko-češka razstava ob 90. obletnici zadnjih bojev na Soči
-Damjana Fortunat Černilogar: Tolminski muzej in Pokrajinski muzej Celje na razstavi La langue de la louve (Jezik volkulje) v Franciji
-Alenka Tomaž: Prva dama/First Lady. Ob odkritju prazgodovinske ženske figurine na Slovenskem/The discovery of a prehistoric female figurine in Slovenia
-Marjan Toš: Zgodovinska in kulturna dediščina reških Judov. Dokumentarna razstava v mariborski Sinagogi od 24. januarja do 15. februarja 2008
-Benjamin Štular: Maja Lozar Štamcar (ur.), Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije, Treasures of the National Museum of Slovenia, Ljubljana 2007, 179 str., ilustr. Knjižna ocena
-Efrem M. Pegan: Peter Kos, Medalje ljubljanskih škofov, Upodobitve ljubljanskih škofov (ur. Ana Lavrič et al., Narodna galerija), Ljubljana 2007, str. 235-247, ilustr. Ocena
-Marjan Toš: Tone Petek, Podvolovljek skozi čas, Podvolovljek 2007, 191 str., ilustr. Knjižna ocena

SEZNAM MONOGRAFIJ
Andreja Breznik (ur.): Seznam monografij, ki so jih slovenski muzeji in galerije izdali v letu 2007

Naročilo sprejema:
blagajna[@]nms.si


Argo-50-22007 št. 50, 2
Cena: 8,5 eur

Preberi več ...
Vsebina:

IN MEMORIAM
Zora Žagar

GRADIVO

-Alenka Miškec, Irma Langus Hribar: Srebro iz zakladne najdbe Drnovo II
-Vida Stare: Otok pri Dobravi. Ključi in ključavnice srednjeveškega Gutenwerta
-Jože Podpečnik: Znak skrbnika voda in gozdov Ilirskih provinc
-Alenka Klemenc: Pogled na Begunje - delo Matevža Langusa ali Jožefe Štrus?

STALNE RAZSTAVE
Branko Šuštar: Podobe Slovenskega šolskega muzeja po 1898: identitete muzeja skozi zgodovino

MUZEJI IN OBISKOVALCI
-Jure Berič, Jelena Burnik, Maruša Blatnik, Tin Kos, Mitja Melanšek, Jaka Oman: Povečanje obiska stalne razstave Narodnega muzeja Slovenije
-Lea Kužnik: Okolje za aktivno učenje otrok - konstruktivistični muzej
-Nataša Robežnik: Kranj, moje mesto

NAGRADE
Nagovor predsednika SMD Andreja Smrekarja
Valvasorjeva nagrada in priznanja za leto 2006

KONSERVATORSTVO-RESTAVRATORSTVO
-Gorazd Lemajič: Opora in kalup pri restavriranju večjih predmetov arheološke keramike
-Lidija Gardina, Edvilijo Gardina: Bossolo
-Nataša Nemeček: Tehnologija poslikave srednjeveškega ščita

RAZSTAVE V TUJINI
Marko Mele: Sprehod po izbranih arheoloških muzejih na prostem v Nemčiji in Avstriji

ODMEVI
-Andrej Preložnik: Razstava Zakladi Narodnega muzeja Slovenije in knjiga Stopinje v preteklost - Zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije
-Husein Sejko Mekanović: Želim metnuti početak bosanskom muzeu. Ob stopetdeseti obletnici smrti bosansko-hercegovskega frančiškana Ivana Frana Jukića (1818-1857)

POROČILA
-Peter Kos: Narodni muzej Slovenije - letno poročilo 2006
-Tatjana Dekleva: Razstavna dejavnost Zgodovinskega arhiva in Muzeja Univerze v Ljubljani

ZBOROVANJE SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA
SLOVENJ GRADEC, 4. - 6. OKTOBER 2007
-Lidija Voler: Je izobraževanje tudi popularizacija?
-Robert Marinšek: Modri muzej ali vseživljenjsko učenje na muzejski način
-Verena Perko: Vsega so krivi depoji ali razmišljanje na temo poklicne etike slovenskih muzealcev
-Irena Lačen Benedičič: Evropska sredstva na repu Slovenije Vključevanje Gornjesavskega muzeja Jesenice v mednarodne in druge projekte
-Nina Zdravič Polič: Slovenski etnografski muzej in EU projekti
-Alenka Zelenič: Nepovratna sredstva Evropske unije in področje kulture v obdobju 2007-2013
-Sklepi 9. zborovanja Slovenskega muzejskega društva

SUMMARIES
-Alenka Miškec, Irma Langus Hribar: The Silver from the Drnovo II Hoard. Archaelogists find Vessel Hoard
-Vida Stare: The Keys and Locks from medieval Gutenwert
-Jože Podpečnik: The Sign of the Manager of the Waters and Forests of the Illyrian Provinces
-Alenka Klemenc: View of Begunje - a Painting by Matevž Langus or Josepha Struss?
-Branko Šuštar: Images of the Slovenian School Museum since 1898: Museum Identities through the History

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Argo-50-1ARGO 2007 št. 50, 1
Cena: 10 eur

Preberi več ...
Vsebina:

GRADIVO
-Tomaž Lazar: Izdelava replike železnega klobuka iz Ljubljanice
-Nada Praprotnik: Ostanki Pinterjeve zbirke vzorcev lesa v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
-Anja Dular: Prvi dve knjigi obiskovalcev Kranjskega deželnega muzeja 1837-1918
-Jože Podpečnik: Srčin pozdrav, Rudolf. Razglednice Rudolfa Cvetka s 5. olimpijskih iger v Stockholmu leta 1912

NOVE PRIDOBITVE
Jože Rataj: Hieronymus Hackel: Kozarec z Venero

STALNE RAZSTAVE
Tanja Roženbergar Šega: Nova stalna postavitev v Slovenskem etnografskem muzeju

OBČASNE RAZSTAVE
-Milena Koren Božiček, Mojca Jenko: Ivan Napotnik (1888-1960): Iz javnih in zasebnih zbirk
-Iris Zakošek, Darja Jan: Enotni v zmagi Osamosvojitvena vojna leta 1991 na celjskem območju
-Bronica Gologranc Zakonjšek, Iris Zakošek: Zvezde Evrope

MUZEJI IN OBISKOVALCI
-Rajka Bračun: Dala mi je občutek, da sem enakovredna drugim obiskovalcem. Pogovor z June Bretherton
-Rajka Bračun: Različnim obiskovalcem enake možnosti
-Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž: GPS v muzeju: poskus izdelave digitalnega vodnika po Emoni

RAZSTAVE V TUJINI
Branko Šuštar: Od muzeja do muzeja po Kobenhavnu

DOKUMENTACIJA
Tomi Trilar, Miha Jeršek: Uporaba digitalne video kamere in programske opreme Auto-Montage pri dokumentiranju naravoslovne dediščine

KONSERVATORSTVO-RESTAVRATORSTVO
-Katja Kavkler, Gojka Pajagič Bregar, Miladi Makuc Semion: Konserviranje in restavriranje ovratnika iz Narodnega muzeja Slovenije
-Janja Slabe: Skrb za muzealije iz plastičnih mas
-Janja Slabe: Konservatorsko-restavratorski poseg na telefonskih aparatih Davorina Savnika

ODMEVI
-Andrej Preložnik: Praznik situl
-Rajka Bračun: Pogovor z Vicky Woolard
-Mateja Murkovič: Uvajanje strateškega načrtovanja in strateškega menedžmenta v muzejsko prakso
-Josip Korošec: Ob monografiji Postojna na prelomu stoletij

POROČILA
-Miha Jeršek: Monografija Mineralna bogastva Slovenije
-Biserka Debeljak: 4. srečanje muzejskih pedagogov Hrvaške z mednarodno udeležbo
-Vesna Merc: Drugi mednarodni kongres o arheološkem turizmu
-Lidija Voler: Pedagoška sekcija v letu 2006
-Tanja Roženbergar Šega: Mednarodna muzejska delavnica Muzeji in identiteta
-Elizabeta Petruša Štrukelj: Konferenca ICOM/CECA. Misliti, vrednotiti, ponovno premisliti
-Josip Korošec, Boštjan Perovšek, Dejan Vončina: Celoletni zvoki Planinskega polja

SUMMARIES
-Tomaž Lazar: Making a Replica of the Kettle Hat from the Ljubljanica
-Nada Praprotnik: The Remnants of the Pinter Collection of Wood Samples in the Slovenian Museum of Natural History
-Anja Dular: The First Two Guestbooks of the Carniolan Provincial Museum 1837-1918
-Jože Podpečnik: Kind Regards, Rudolf. Rudolf Cvetko's Postcards from the Fifth Olympic Games in Stockholm in 1912
-Jože Rataj: Beaker with Venus Hieronymus Hackel
-Tanja Roženbergar Šega: The New Permanent Exhibition in the Slovene Ethnographic Museum

Naročilo sprejema:
blagajna[@]nms.si


Argo49-2ARGO 2006 št. 49, 2
Cena: 8,5 eur

Preberi več ...
Vsebina:

IN MEMORIAM
Zoran Milić: Ing. Nada Sedlar

GRADIVO
-Helena Bras Kernel: Vrhniški zaklad
-Mateja Kos: Majolika na Slovenskem

STALNE RAZSTAVE
-Vladimir Vilman: Prenovljena žagarska zbirka lesarskega oddelka Tehniškega muzeja Slovenije
-Tone Kregar: "Hiša groze" na Stranicah
-Marko Štepec: Ob razstavi Frankolovski zločin

OBČASNE RAZSTAVE
-Damjana Fortunat Černilogar: Tolminsko mostišče v Tolminskem muzeju
-Tatjana Badovinac: >V eno roko vzamem puškico, v drugo svetlo sabljico .<
-Mateja Kos: Pečarska in keramična industrija v Novem mestu
-Nevenka Hacin: Skavti, gozdovniki in taborniki na Slovenskem in v Zasavskem muzeju Trbovlje
-Polona Rigler Grm: Iz hiše v svet
-Jožica Šparovec: Fotohumor Edija Šelhausa

MUZEJI IN OBISKOVALCI
-Lidija Voler: Ljubljanski grad in njegovi obiskovalci
-Brigita Strnad: Otroški dan umetnosti v Umetnostni galeriji Maribor
-Marina Gradišnik: Muzejska trgovina Ribnica

NAGRADE
-Valvasorjeva nagrada in priznanja za leto 2005
-Marjeta Mikuž: Podelitev nagrad evropskega muzejskega foruma za leto 2005

RAZSTAVE V TUJINI
Rajka Bračun: Razstava Fame! v londonski Narodni portretni galeriji

DOKUMENTACIJA
Ida Murgelj: Risba kot del terenske dokumentacije

MUZEOFORUM
Erich Marx: Od Palazzo nuovo do Nove rezidence

ODMEVI
-Andrej Preložnik: Praznik situl
-Rajka Bračun: Pogovor z Vicky Woolard
-Mateja Murkovič: Uvajanje strateškega načrtovanja in strateškega menedžmenta v muzejsko prakso
-Josip Korošec: Ob monografiji Postojna na prelomu stoletij

POROČILA
-Peter Kos: Narodni muzej Slovenije - letno poročilo 2005
-Damjana Fortunat Černilogar: Tolminski muzej - letno poročilo 2005
-Irena Lačen Benedičič: Nove pridobitve v Gornjesavskem muzeju
-Radovan Cunja: Mednarodno strokovno srečanje na temo >Živi muzej - eksperimentalna arheologija<

ZBOROVANJE SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA PORTOROŽ, 20. - 22. 10. 2005
Dragica Trobec Zadnik, Andrej Smrekar: VIII. zborovanje Slovenskega muzejskega društva

SUMMARIES
-Vladimir Vilman: The Renovated Sawmill Collection in the Woodworking Department of the Techinical Museum of Slovenia
-Helena Bras Kernel: The >Vrhnika Hoard<
-Mateja Kos: Majolica in Slovenia
-Tone Kregar: The >House of Horror< in Stranice


Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Argo-49-1ARGO 2006 št. 49, 1
Cena: 8,5 eur

Preberi več ...
Vsebina:

Nada Praprotnik: Ob 120. obletnici rojstva dr. Ángele Piskernik (1886-1967)

GRADIVO
-Vida Stare: Nova spoznanja o usnjarski predelovalnici z Otoka pri Dobravi
-Darko Knez: Čaščenje svetnikov v 17. stoletju
-Jože Podpečnik: Rudolf Cvetko, prvi slovenski olimpionik

STALNE RAZSTAVE
-Irena Ivančič Lebar: Znamenja ob poti
-Iris Zakošek: Stalna razstava Mozirje in Mozirjani

OBČASNE RAZSTAVE

-Breda Činč Juhant, Miha Jeršek: Dragulji - v kamen ujeta barv
-Nevenka Hacin: Arhimir te popelje v preteklost
-Ivan Hrovatin: Praznik situl
-Borko Tepina: Praznik situl - zgodbe situle z Vač
-Peter Turk: Podobe življenja in mita: kaj so napisali obiskovalci?
-Jana Horvat: V dragulje vbrušene podobe sveta. Rimske geme Slovenije
-Valentina Varl: Steklena sled - dediščina pohorskega stekla
-Mirjana Koren: Peti in šesti >S< v Pokrajinskem muzeju Maribor
-Jelka Pšajd: Hetiške tkanine in vezenine
-Marko Štepec, Monika Kokalj Kočevar, Tone Kregar, Mojca Turk, Irena Ribič: Podobe družabnosti
-Natalija Milovanovič, Cvetka Požar: Ob razstavi Tapio Wirkkala - legenda finskega oblikovanja

MUZEJI IN OBISKOVALCI
Mija Oter: Nekaj predlogov in sugestij za večjo dostopnost muzejev

RAZSTAVE V TUJINI
-Lucija Perko: Razstava o Vetulonii ali Kako privabiti obiskovalce v male muzeje?
-Maja Lozar Štamcar: Muzejske razstave uporabne umetnosti in oblikovanja na Norveškem

MUZEOFORUM
Dieter Bogner: Nezamenljivi muzeji

ODMEVI

Tomaž Nabergoj, Roman Vučajnk: Oživljanje srednjega veka

POROČILA
-Iris Zakošek: Poročilo o delu sekcije za dokumentacijo pri Skupnosti muzejev Slovenije (2003-2005)
-Jana Šubic Prislan: Konferenca ICOM-ovega mednarodnega odbora za konserviranje v Haagu

SUMMARIES
-Vida Stare: New Findings on the Leather Processing Workshop in Otok pri Dobravi (Gutenwert)
-Darko Knez: Worship of Saints in the Seventeenth Century
-Jože Podpečnik: Rudolf Cvetko - The First Slovene Olympian
-Irena Ivančič Lebar: Wayside Signs
-Iris Zakošek: Permanent Exhibition Mozirje and its People

Naročilo sprejema:
blagajna[@]nms.si


ARGO48_2_vARGO 2005 št. 48, 2
Cena: 8,5 eur

Preberi več ...
Vsebina:

IN MEMORIAM
Zdenka Badovinac: Mag. Igor Zabel (1958-2005)

GRADIVO
-Ivo A. Božič, Miha Jeršek: Divji petelin (Tetrao urogallus) in njegovi kamenčki
-Tea Anžur: Fotografsko gradivo Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani
-Tomaž Lazar: O konstrukciji verižnega oklepa

NOVE PRIDOBITVE
-Maja Lozar Štamcar: Nove pridobitve za zbirko pohištva Narodnega muzeja Slovenije v letih 1999-2004
-Mateja Kos: Sodobna keramika - nove pridobitve Narodnega muzeja Slovenije

STALNE RAZSTAVE
Nadja Terčon: Ulični muzej in zbirka ladijskega modelarstva v Izoli

OBČASNE RAZSTAVE
-Nevenka Hacin: Specialna zbirka z univerzalno vsebino?
-Verena Perko: Vitrina meseca kot (uspešna) marketinška poteza majhnega muzeja
-Tea Anžur: Prvi koraki pravnega študija na Univerzi v Ljubljani
-Nataša Polajnar Frelih: Jesulus Pragensis: Praški Jezušček in druge voščene figure v Slovenskem verskem muzeju

MUZEJI IN OBISKOVALCI
-Borivoj Breže: Opis pedagoško demonstracijskega programa v Tratnikovi pasarsko srebrarski delavnici v Mariboru
-Rajka Bračun: Tujejezični obiskovalci Narodne galerije
-Vlasta Vodeb: Dostopnost muzejev
-Karla Kofol: Poglejte, kako so štmani!
-Lidija Tavčar: Andragoški programi - tečaj tehnik globokega tiska. In memoriam Marjan Pogačnik (1920-2005)

KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO
-Gorazd Lemajič: Dopolnjevanje votlega stekla z uporabo transparentnega kalupa
-Martina Klemenc: Lesarske konservatorske delavnice Notranjskega muzeja Postojna

NAGRADE
Valvasorjeva nagrada in priznanja za leto 2004

RAZSTAVE V TUJINI
Marjeta Mikuž: Nagrade EMYA za leto 2005

MUZEOFORUM
-Jože Vogrinc: Kako so predmeti omrtveli in kaj jim danes vdihuje življenje?
-Frank Birkebaek: Muzejske organizacije v evropskih okvirih

ODMEVI
Jasna Horvat: Dr. Josip Mal in arhitekt Jože Plečnik - od prezidave muzejske stavbe do novogradnje
Verena Perko: Slovenski študij muzeologije - zvezdna vrata ali vojna zvezd?

POROČILA
-Peter Kos: Narodni muzej Slovenije - letno poročilo 2004
-Mateja Kos: Štipendija Justusa Brinckmanna - zbirke keramike in stekla v nemških muzejih
-Irma Langus Hribar: Z mednarodnega kongresa o uporabi laserjev za konserviranje dediščine
-Mateja Ribarič: 11. mednarodni simpozij šolskih muzejev in šolskih zbirk
-Branko Šuštar: Šolski muzeji na internetu

SUMMARIES
-Ivo A. Božič, Miha Jeršek: The Capercaillie (Tetrao urogallus) and its Grit Stones
-Tea Anžur: The Photographic Material of the Historical Archives and Museum of the University of Ljubljana
-Tomaž Lazar: On the Construction of Mail Armour
-Maja Lozar Štamcar: New Acquisitions for the Furniture Collection of the National Museum of Slovenia in 1999-2004
-Mateja Kos: Modern Ceramics - New Acquisitions at the National Museum of Slovenia
-Nadja Terčon: The Street Museum and Collection of Ship Models in Izola

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


ARGO48_2_vARGO 2005 št. 48, 1
Cena: 8,5 eur

Preberi več ...
Vsebina:

Nina Zdravič Polič, Bojana Rogelj Škafar: Rojstvo nove etnološke razstavne hiše Slovenskega etnografskega muzeja

GRADIVO
-Darko Knez: Križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije
-Aleksandra Nestorovič, Andrej Preložnik: Biblična arheološka zbirka Teološke knjižnice v Mariboru
-Anabelle Križnar: Razstavljanje arhivskega in knjižničnega gradiva ter likovnih del na papirju: standardi materialnega varovanja

STALNE RAZSTAVE
Boža Grafenauer Bratož: Splavarski muzeji in možne smernice njegovega razvoja

OBČASNE RAZSTAVE
-Irena Šavel: Neskončen dih
-Irena Lazar: Odsevi davnine - Antično steklo v Sloveniji
-Ivan Žižek: Med nebom in zemljo Lončarstvo in opekarstvo rimske Petovione
-Vesna Koprivnik: V Saksanovem svetu - Rimsko pridobivanje belega marmorja s Pohorja
-Nevenka Hacin: Razvoj trgovine v Zasavju
-Bojana Piškur: Med tukaj in tam Refleksija o prostoru ob razstavi U3

MUZEJI IN OBISKOVALCI
-Bernarda Županek: Arheološki potepi po ljubljanski okolici
-Rajka Bračun: Slovenski kulturni praznik v Narodni galeriji
-Brigita Strnad: Obrat od umetnine k sebi . v galeriji

NAGRADE
Miha Jeršek, Breda Činč Juhant: Zoisova priznanja Prirodoslovnega muzeja Slovenije 2004

MUZEOFORUM
-Mila Popović Živančević: Preventivna konservacija kot temeljno muzeološko načelo varstva premične kulturne dediščine
-Nick Humphrey: The British Galleries v Muzeju Viktorije in Alberta v Londonu

POROČILA
-Damjana Fortunat Černilogar: Tolminski muzej v letu 2004
-Nataša Polajnar Frelih: Slovenski verski muzej na mednarodni konferenci The Best in Heritage v Dubrovniku
-Karla Kofol: Skupnost muzejev Slovenija na študentski areni 2004
-Valentina Varl: Letna konferenca ICOM GLASS 2004
-Brigita Strnad: Tretje zborovanje muzejskih pedagogov iz Hrvaške z mednarodno udeležbo
-Lili Šturm: Kaj je počela pedagoška sekcija v lanskem letu

SUMMARIES
-Darko Knez: Crosses in the collection of the National Museum of
-Aleksandra Nestorovič, Andrej Preložnik: The Holy Land Archaeological Collection of the Maribor Theological Library
-Anabelle Križnar: Exhibiting Archival and Library Materials and Works of Art on Paper: Standards in Preservation
-Boža Grafenauer Bratož: The Log-rafting Museum and Guidelines for its Further Development

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


argo47_2ARGO 2004 št. 47, 2
Cena: 8,5 eur

Preberi več ...
Vsebina:

IN MEMORIAM
Jasna Horvat: Prof. dr. Sergej Vrišer (1920 - 2004)

GRADIVO
-Igor Kernel: Glinasti ploščici s klinastimi znaki v Narodnem muzeju Slovenije
-Verena Vidrih Perko: Arheološka keramika v postizkopavalnih in muzeoloških procesih
-Maja Žvanut: Zgodovina v kamnu - stari lapidarij v Narodnem muzeju Slovenije
-Vida Stare: Kovinske in keramične ostaline iz stanovanjskega in obrtniškega predela na sredini naselja na Otoku pri Dobravi
-Katarina Čufar, Maja Lozar Štamcar: Dendrokronološko datiranje lesenega stropa iz dvorca Šteberk na Cerkniškem
-Borivoj Breže: Konstrukcijska risba tritonskega parnega kladiva iz kovačnice bivše TVT

STALNE RAZSTAVE
-Milojka Magajne: Cerkljansko skozi stoletja
-Iris Zakošek: Železarstvo v Štorah

MUZEJI IN OBISKOVALCI
-Šimen Peče, Andreja Breznik: Arheološke kreativne delavnice za otroke zunaj muzejev
-Lea Kužnik: Tematska zasnova postavitve muzeja za otroke
-Ivan Kastelic: Varjenje bakra in japonske haige, potreba po odkrivanju novega, še neznanega

KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO
-Maja Lozar Štamcar, Igor Ravbar: Novoempirska žardinjera s sobnim vodometom
-Branko Neral, Sonja Šostar Turk, Mirjana Čokl: Tisk replike zastave v tehniki brizgalnega tiska
-Lucija Planinc: Konserviranje risb Karle Bulovec Mrak

NAGRADE
-Valvasorjeve nagrade in priznanja
-Marjeta Mikuž: Nagrado Evropski muzej leta 2004 je prejel .

ODMEVI
-Marija Brus: Izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
-Adela Železnik: Kje so meje muzejske interpretacije
-Mateja Kos: Old Collections. New Audiences. Decorative Arts and Visitor Experience for the 21st Century

POROČILA
Peter Kos, Narodni Muzej Slovenije - letno poročilo 2003

SUMMARIES
-Igor Kernel: Two Clay Tablets with Cuniform Characters in the National Museum of Slovenia
-Verena Vidrih Perko: Archaeological Ceramics in Post-excavation and Museological processes: A Case Study of Ribnica in Dolenjska
-Maja Žvanut: History Written in Stone
-Vida Stare: Metal and Ceramic Remains from the Residential and Crafts Areas in the centre of the settlement of Otok pri Dobravi (Gutenwert)
-Katarina Čufar, Maja Lozar Štamcar: Dendrochronological Dating of A Wooden Ceiling from the Šteberk Mansion near Cerknica
-Milojka Magajne: Cerkno throughout the Centuries - The New Standing Exhibition in the Cerkno Museum
-Iris Zakošek: The Ironworks in Štore Standing Exhibition

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


argo47ARGO 2004 št. 47, 1
Cena: 8,5eur

Preberi več ...
Vsebina:

IN MEMORIAM
Aleksander Jeločnik (1917-2003) in memoriam

GRADIVO

-Mateja Kos: Zbirka porcelana v Narodnem muzeju Slovenije
-Lara Štrumej: Franc Ferjan (1885-1964)

STALNE RAZSTAVE
-Damjana Fortunat Černilogar, Miha Mlinar: Naplavine obsoške zgodovine
-Irena Fürst: Trapisti v Rajhenburgu
-Jana Mlakar Adamič: Rudarsko stanovanje
-Jelka Pšajd: Projekt rokodelske delavnice in domače dejavnosti
-Polona Lovšin: Škrabčeva domačija

OBČASNE RAZSTAVE
-Blaženka First: Zorzi Ventura Brajković
-Marjana Žibert: Družina v Kranju - Kruh in srce
-Taja Vovk Čepič: Ljubljana v evropskih očeh

RAZSTAVE V TUJINI
-Mija Oter: Bruseljski Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis v vzpodbudo in zgled
-Lea Kužnik: Če hočeš spoznati predmet, ga uporabi!
-Tanja Čajavec: Nove muzeološke tendence občasne razstave

MUZEJI IN OBISKOVALCI
-Staša Tome: Promocija razstave Kače - zakaj se jih bojimo?!?
-Brigita Strnad: Miprijagalerija in iskanje med slikami
-Lidija Tavčar: Otrok zbiralec
-Kristina Preininger: Kaj počne Gal v popoldanskem času?
-Lili Šturm: Greš na kavo na razstavo?

KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO
-Miran Pflaum: Konserviranje-restavriranje krste in mumije svečenika Isahte
-Igor Ravbar: Konserviranje japonskega oklepa

DOKUMENTACIJA
Gorazd Knific: Hranjenje foto-dokumentacije v skladu z ISO standardi

MUZEOFORUM
Janja Slabe, Jana Šubic Prislan: Prvi konservatorski in restavratorski posegi - kaj bomo zdaj s tem?

ODMEVI
-Jože Hudales: Prof. dr. Angelos Baš, znanstveni svetnik
-Primož Lampič: Ob razstavi Stare mariborske fotografije
-Nina Zdravič Polič: Tri konference Mednarodnega muzejskega sveta v Sloveniji
-Mateja Kos: Kraja figurin na blejskem gradu

POROČILA
-Jelka Pšajd: Ka tou lejko domou odnesemo?
-Kristina Bertok: Študijske in delovne izkušnje v Firencah
-Iris Zakošek: Strokovna ekskurzija sekcije za dokumentacijo
-Monika Kokalj Kočevar, Daša Hribar: Strokovna delavnica European Museum Foruma

ZBOROVANJE SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA - PTUJ 2003
-Nina Zdravič Polič: Muzeji in javnost
-Dragica Trobec Zadnik: Poročilo o 7. zborovanju Slovenskega muzejskega društva
-Rolanda Fugger Germadnik, Polona Bitenc, Jana Šubic Prislan, Janja Rebolj, Dragica Trobec Zadnik: Sklepi zborovanja Slovenskega muzejskega društva


Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
 • ARGO 2003 št. 46, 1–2; Cena: 8,5 EUR
 • ARGO 2002 št. 45, 1/2; Cena: 14,6 EUR
 • ARGO 2001 št. 44, 1–2; Cena: 8,5 EUR
 • ARGO 2000 št. 43, 1–2; Cena: 8,5 EUR
 • ARGO 1999 št. 42, 1–2; Cena: 7 EUR
 • ARGO 1998 št. 41, 1/2; Cena: 7 EUR
 • ARGO 1997 št. 40, 1–2; Cena: 7 EUR
 • ARGO 1996 št. 39, 1/2; Cena: 4 EUR
 • ARGO 1995 št. 38; Cena: 4 EUR
 • ARGO 1994 št. 36/37; Cena: 4 EUR
 • ARGO 1993 št. 35; Cena: 4 EUR
 • ARGO 1992 št. 33/34; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1991 št. 31/32; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1990 št. 29/30; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1989 št. 28; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1988 št. 27; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1987 št. 26; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1986 št. 25; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1984/1985 št. 23/24; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1983 št. 22; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1981/1982 št. 20/21; razprodano
 • ARGO 1979/1980 št. 18/19; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1976/1978 št. 15/17; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1974/1975 št. 13/14; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1973 št. 12, 1/2–3/4; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1972 št. 11, 1/2–3/4; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1971 št. 10, 1–2+3/4; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1970 št. 9, 1–2; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1969 št. 8, 1/2; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1968 št. 7, 1-2; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1965/1967 št. 4/6; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1964, št. 3/3–4; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1964, št. 3/2; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1964, št. 3/1; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1963, št. 2/4; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1963, št. 2/3; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1963, št. 2/2; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1963, št. 2/1; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1963, št. 2/0; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1962, št. 1/4; razprodano
 • ARGO 1962, št. 1/3; razprodano
 • ARGO 1962, št. 1/2; Cena: 0,8 EUR
 • ARGO 1962, št. 1/1; Cena: 0,8 EUR

Naročilo sprejema: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it