Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah – razvijanje, izobraževanje, vzpodbujanje (CerDee)

Program: Interreg CENTRAL EUROPE; Prednostna os: naravni in kulturni viri; Specifični cilj: Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov.
Vrednost projekta: 205.722,75 EUR 
Vir financiranja: Projekt CerDee je sofinanciran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-B Srednja Evropa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in lastnih sredstev (15 %).
Trajanje projekta: 36 mesecev (01. 05. 2019–30. 04. 2022)

O projektu:
Keramika je globoko usidrana v naše vsakdanje življenje (kuhinjska in namizna keramika, sanitarna keramika, stenske in talne ploščice, arhitekturni elementi ipd.), vendar je kvaliteta izdelkov odvisna od kreativnosti in znanja oblikovalcev, ki razumejo material in njegove funkcionalnosti. Srednja Evropa združuje edinstven nabor regij z dolgoletnimi tradicijami in sodobnimi znanji na področju oblikovanja keramike.

Širši zaposlitveni sektor zaposluje kar pol milijona posameznikov; 80 % od tega je malih in srednjih podjetij. Kljub temu regije ostajajo samostojne v razvoju, se ne povezujejo in delijo znanja in veščin, zato so daleč od izkoriščanja svojega polnega ekonomskega potenciala. Še več, globalna konkurenca (npr. nizkocenovni produkti iz vzhodne Azije) še posebej močno ogrožajo ta sektor. 
Preko projekta CerDee bomo vzpostavili srednjeevropsko mrežo deležnikov, ki bo združevala vodilne institucije na področju keramike, srednja in mala podjetja, posamezne regije in mrežo muzejev. Slednji bodo v vlogi stičišča za sodelovanje, zbirali in shranjevali bodo relevantne podatke v povezavi s keramiko, delovali kot dostopen arhiv in platforma za trženje. 
Cilj projekta je preprečiti globalne pritiske s pomočjo:
  1. združevanja regionalnih pristopov v okviru srednjeevropskega znanja o keramiki s pomočjo ocenitve in označevanja obstoječega vedenja in veščin, pristopov ter ekonomskega potenciala malih in srednjih podjetij, ki se ukvarjajo s keramiko;
  2. razvoja uporabnih izobraževanj in usposabljanj v širšem srednjeevropskem prostoru ter izvajanje aktivnosti za povečanje podjetniških veščin in baze znanja za regionalna mala in srednja podjetja;
  3. razvoja inovativnih strategij trženja in pilotski projekt skupnega tržnega e-portala. 
Vse aktivnosti v okviru projekta bodo podprte s sodobnimi IT-orodji, ki bodo omogočali dostopnost do znanja, razvoj spretnosti in trženje keramike. Ključni cilj projekta CerDee je virtualno in povsod dostopno »Mesto keramike« (City of Ceramics), ki bo delovalo kot središče znanja in stičišče za sodelovanje ter trženje za srednje evropske deležnike na področju keramičnega ustvarjanja. Inovativni pristop projekta CerDee bo zato dvojen:
  1. orodja in strategije trženja, ki jih bomo razvili v okviru projekta bodo nove za ta sektor;
  2. pionirsko delo v sektorju keramike bo tudi transnacionalen spletni portal.
Širše dostopna baza znanja, kjer bo viden skupen sinergijski razvoj aplikativnih pristopov k preučevanju in delu s keramiko in ki bo delovala kot dolgoročno sodelovalno središče, bo mednarodna dodana vrednost projekta.
 
Projektna skupina NMS
dr. Mateja KOS, vodja projekta
dr. Zora ŽBONTAR, strokovna sodelavka
 
Ostali projektni partnerji: 
Porzellanikon – vodilni partner (https://www.porzellanikon.org/)
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (http://www.muzeum.boleslawiec.net/pl/site)
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – Fondazione onlus (http://www.micfaenza.org/it/)
New Design University Provatuniversität GesmbH (https://www.ndu.ac.at/new-design-university/)
Technische Universität Ilmenau (https://www.tu-ilmenau.de/)
Západočeská univerzita v Plzni (https://www.zcu.cz/cs/index.html)