FRONTE SE POČINJU BUDITI. Rudolf Cvetko i prvi svjetski rat

Na ogled od 6. decembra 2018 do 30. septembra 2019, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell' Istria, Pulj, Hrvaška

Ob stoletnici izbruha svetovne vojne, ki je zatresla temelje moderne Evrope, je Narodni muzej Slovenije pripravil razstavo Fronte se začenjajo prebujati. Rudolf Cvetko in prva svetovna vojna.

Ob stoletnici konca prve svetovne vojne razstava gostuje v Zgodovinskem in pomorskem muzeju Istre v Pulju.


V muzeju se vojne spominjajo z osebno zgodbo Rudolfa Cvetka in slovenskih mobilizirancev, ki so z upanjem na boljši jutri v uniformi in z orožjem v roki krenili svoji usodi naproti.

Vojni dnevnik in fotografski album stotnika Cvetka nam odstirata tančice s poti sabljaškega mojstra in nosilca olimpijske medalje skozi vojno vihro. Osebna izkušnja nemoči v boju z moderno industrijo smrti, ki jo je Cvetko izkusil v bojnem metežu na Galicijskem bojišču, poziva sodobnega človeka k razmisleku o vojni in miru.