Evalvacija Slovenskih muzejev

Evalvacija Slovenskih muzejev 2006 – 2008


Za vse informacije v zvezi z delovanjem Službe za premično dediščino in muzeje se obrnite na:

• dr. Marjeta Mikuž, tel.: +386 1 24 14 416; e-pošta: marjeta.mikuz[@]nms.si