Vodstva, predavanja, delavnice

SOŽITJE NARAVE IN ČLOVEKA V KRAJINSKEM PARKU LJUBLJANSKO BARJE

Torek, 6. oktobra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

BarjePredavanje Barbara Zupanc (Krajinski park Ljubljansko barje)

Ljubljansko barje je danes neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in mejic, preplet različnih življenjskih okolij pomeni dom številnim rastlinam in živalim, ki jih drugod le še redko srečamo.
Več ...

BARJANSKA KOLIŠČA IN SOČASNE NAJDBE IZ LJUBLJANICE

Torek, 13. oktobra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Maharski prekopPredavanje dr. Antona Veluščka (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU)

Kljub odmevnim odkritjem iz Ljubljanice je neizpodbitno, da je Ljubljansko barje še danes doma in po svetu znano predvsem po ostankih koliščarjev, ki jih je pred več kot 130 leti odkril Karl Deschmann, kustos v tedanjem Kranjskem deželnem muzeju.
Več ...

ZGODBE IZ LJUBLJANICE

Torek, 15. septembra, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

ValvasorPredavanje Tomaža Nabergoja

Ljubljanica, majhna velika reka, ki ji je posvečena razstava v Narodnem muzeju Slovenije, od davnine nosi s seboj različne zgodbe, npr. antični mit o Jazonu in Argonavtih ali ljudske pripovedi o Povodnem možu.
Več ...

LJUBLJANICA IN STEKLO

Torek, 22. septembra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Izbor steklenega gradiva iz ljubljanske steklarne(foto Marko Zaplatil)Predavanje doc. dr. Mateje Kos

Reka in steklo sta povezana na dveh nivojih: steklo so vcasih primerjali s kristalno cisto vodo v trdnem stanju.
Več ...

RIVERS, BROOKS, AND THE BUTCHERS’ SPACE (Reke, potoki in mesarjev prostor)

Torek, 29. septembra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova

ButcherPredavanje prof. dr. Gerharda Jaritza (Krems, Avstrija)

»Mesarjev prostor« v poznem srednjem in zgodnjem novem veku je bil posebej odvisen od konteksta.
Več ...

Stran 202 od 207