SLOVENSKE STENSKE POSLIKAVE Z ZAMETKI PROTESTANTSKIH VSEBIN

Torek, 1. aprila 2008, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

Negova_vPredavanje Simone Menoni

Predavanje se bo dotaknilo vpliva protestantske misli na ikonografijo stenskega slikarstva druge polovice 16. stoletja na Slovenskem v primerjavi z ikonografskimi rešitvami v izhodišču protestantske misli, torej s tistimi, katerih duhovni oče je Martin Luther. Nova odkritja in najnovejša dognanja namreč kažejo, da je tudi na Slovenskem protestantski veri naklonjeno plemstvo vzpodbudilo nastanek kvalitetnih umetnostnih dosežkov in se, v nasprotju z mnenjem starejših piscev, nikakor ni zadovoljevalo le z nižjo umetnostno produkcijo.
Predava Simona Menoni, kustosinja Muzeja Ormož.

Vstop prost.

Fotografija: Kristusovo vstajenje, nekdanja kapela v gradu Negova, zadnja četrtina 16. stoletja (foto Mateja Neža Sitar).