SOŽITJE NARAVE IN ČLOVEKA V KRAJINSKEM PARKU LJUBLJANSKO BARJE

Torek, 6. oktobra 2009, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

BarjePredavanje Barbara Zupanc (Krajinski park Ljubljansko barje)

Ljubljansko barje je danes neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in mejic, preplet različnih življenjskih okolij pomeni dom številnim rastlinam in živalim, ki jih drugod le še redko srečamo. Tudi dediščina človekove dejavnosti je bogata, tu so svoj pečat pustile številne kulture, od prazgodovinskih koliščarjev in antičnih Rimljanov pa vse do vztrajnih osuševalcev ljubljanskega »morosta«.
Ljubljansko barje po tisočletjih sožitja narave in človeka izgublja bitko z našo sodobno, potratno civilizacijo. Ali lahko nedavna ustanovitev krajinskega parka ta proces zaustavi in ponovno vzpostavi ravnovesje med vse bolj konfliktnimi interesi na tem dragocenem območju na pragu prestolnice?

Predavanje poteka ob razstavi Ljubljanica - Kulturna dediščina reke.

Vstop prost.

Fotografija: Reka Ljubljanica teče čez Ljubljansko barje, na katerem se v neponovljivem mozaiku prepletajo travniki, njive, jarki in mejice (foto Oskar Karel Dolenc).