SREČEVALI SO SE OB LJUBLJANICI …

Torek, 7. oktobra 2008, ob 18. uri, Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

slika SlavjePredavanje mag. Darije Mavrič

Reka Ljubljanica se je zarezala v mestno veduto in njen čas. Že od nekdaj je zrcalila življenje, ki se je odvijalo na njenih bregovih, ter bila sama pogosto prizorišče pomembnih in zanimivih dogodkov. Ob njej so si ljudje gradili bivališča, urejali trgovine, obrtne delavnice, javne pisarne, ob njej so se ljudje srečevali, razkazovali, družili, zavzemali za politične, estetske in druge ideale, oblikovali naš kulturni in narodni izraz …
Na predavanju se bomo sprehodili skozi različne oblike družabnega življenja, ki so se od 17. stoletja dalje odvijale ob in na Ljubljanici.

Vstopnina: 1€

Fotografija: Jean Scherer, Slavje na Ljubljanici, gvaš, inv. št. R-1423