Prešernova
Metelkova
Snežnik
Hrušica
Bled

Povezali smo se s fiziki, kemiki in drugimi naravoslovci in skupaj reševali uganke, ki so nam jih zastavili muzejski predmeti.

Vitrina meseca je tokrat posvečena gospodinjskim opravilom in čiščenju.
DR. JANEZ DRNOVŠEK
Občasna razstava, 23. februar 2018 - 05. maj 2018
Narodni muzej Slovenije – Metelkova

Razstava ob 10. obletnici smrti dr. Janeza Drnovška
VEŠČINE IN SKRIVNOSTI ORGLARSKIH MOJSTROV
Občasna razstava, 09. januar 2018 - 30. april 2018
Narodni muzej Slovenije – Metelkova

Janez Frančišek Janeček je bil mojster češkega porekla, ki je v 18. stoletju z orglami opremil številne cerkve v Sloveniji in na Hrvaškem.

Narodni muzej Slovenije hrani zbirko čez 200 kamnitih spomenikov z rimskimi latinskimi napisi, ki so večinoma iz Emone in Ižanskega kota, pa tudi s Trojan, iz Zasavja in z Dolenjske.

Velika razstava o rimski dobi na slovenskih tleh.

Muzejska pripoved o nemirnem času od pozne antike do konca srednjega veka.

Vabimo vas, da si v tihoti grobnice ogledate edino staroegipčansko krsto s človeško mumijo v Sloveniji.

Z izjemnim arheološkim gradivom prikazujemo epohalne novosti, ki so se v prvem tisočletju pr. Kr. iz Sredozemlja razširile na ozemlje današnje Slovenije in se tu samostojno razvile.

Oglejte si najlepše in najpomembnejše predmete iz prazgodovinske zbirke, med katerimi so tudi slovita neandertalčeva piščal iz Divjih bab in bronastodobna zlata našivka z obale Blejskega jezera.

Stalna študijska razstava izbranih predmetov, ki so se izdelovali in uporabljali na naših tleh in so značilni in pomembni za Slovenijo in Slovence.

Romantični grad Snežnik vas vabi na sprehod skozi štiri grajske etaže, opremljene s pristnim pohištvom in drugo opremo iz druge polovice 19. stoletja.

Znotraj arheološkega parka, ob gostišču Stara pošta, je sodobna razstava, na kateri se obiskovalec lahko podrobneje seznani z obsežnim obrambnim sistemom trdnjav in zapornih zidov, ki je v burnem poznoantičnem obdobju ščitil Italijo in mesto Rim pred osvajalskimi vdori z vzhoda.

Arheološke najdbe skupaj z dokumentiranimi preostanki naselbin, grobišč, svetišč, utrdb in poti pričajo o načinu bivanja posameznika in skupnosti, o odnosu človeka do narave in o njegovi razpetosti med zemljo in nebom. Razstava Narodnega muzeja Slovenije na Blejskem gradu.